e-municipal

Per fer-se efectiva la sol·licitud s'han de completar tots els passos. Aquest formulari, signat per l'alcalde/essa, i la documentació que s'hi hagi adjuntat, s'ha de presentar pe via telemàtica al Registre General de la Diputació de Lleida, a través de la plataforma EACAT. Aquest assistent l'ajudarà a completar tots els passos per a la realització de la sol·licitud. Dades tècniques
1. -La resolució de la pantalla ha de ser com a mínim de 800x600. 2. -Aquest assistent està optimitzant per a qualsevol navegador. 3. -Per poder imprimir la sol·licitud és necessari tenir Adobe Acrobat Reader.
2. - Quan les dades introduïdes en un camp no són vàlides: 1. -Per passar d'un camp a un altre podeu utilitzar el tabulador. Apareixerant marcades amb roig. Per veure el motiu de l'error poseu-vos amb el ratolí sobre el camp durant uns instants.
Informació d'utilització de l'assistent.
Inici Dades Tipus actuació Prop. finanç. Anualitat Aprovació Declaració Entitat Línia Petició Objecte Documentació PDF