e-municipal

Per fer-se efectiva la sol·licitud s'han de completar tots els passos. Aquesta sol·licitud només serà tramitada si arriba al registre de l'Entitat a la qual es demana i si va acompanyada de la documentació requerida. Aquest assistent l'ajudarà a completar tots els passos per a la realització de la sol·licitud. Dades tècniques
1. -La resolució de la pantalla ha de ser com a mínim de 800x600. 2. -Aquest assistent està optimitzant per a qualsevol navegador. 3. -Per poder obtenir la sol·licitud en format PDF és necessari disposar d'un lector de documents PDF.
2. - Quan les dades introduïdes en un camp no són vàlides: 1. -Per passar d'un camp a un altre podeu utilitzar el tabulador. Apareixerant marcades amb roig. Per veure el motiu de l'error poseu-vos amb el ratolí sobre el camp durant uns instants.
Informació d'utilització de l'assistent.
Inici Dades Objecte Finançament Declaració / Documentació Protecció Dades PDF