e-municipal

Per fer-se efectiva la sol·licitud s'han de completar tots els passos. Aquesta sol·licitud només serà tramitada si un cop generat el pdf aquest es signa electrònicament i es presenta conjuntament amb la resta de la documentació a través de la instància genèrica de la Seu Electrònica de la Diputació de Lleida. Aquest assistent l'ajudarà a completar tots els passos per a la realització de la sol·licitud. Dades tècniques
1. -La resolució de la pantalla ha de ser com a mínim de 800x600. 2. -Aquest assistent està optimitzant per a qualsevol navegador. 3. -Per poder obtenir la sol·licitud en format PDF és necessari disposar d'un lector de documents PDF.
2. - Quan les dades introduïdes en un camp no són vàlides: 1. -Per passar d'un camp a un altre podeu utilitzar el tabulador. Apareixeran marcades amb roig. Per veure el motiu de l'error possis amb el ratolí sobre el camp durant uns instants.
Informació d'utilització de l'assistent.
Inici 1.Dades 4.Objecte Prev. fin. Prev. ex. 5.Elements 6.Declaració PDF 2.Entitat 3.Línia 7.Document. Guardar 9.DPD 8.Petició Criteris